Legfrissebb híreink


Hírek központi oldal

Hogyan küzd a Művészetalapú alprogram a korai iskolaelhagyás ellen?

A Komplex Alapprogram (KAP) egyik fontos célja a pedagógiai módszertan megújítása mellett, hogy a program bevezetésének hatására csökkenjen a korai iskolaelhagyók száma. Számos dolog, körülmény állhat a végzettség nélküli iskolaelhagyás hátterében, melyekre a KAP alprogrami tematikái, többek között a Művészetalapú alprogram, megkísérelnek válaszokat adni.

Hírek központi oldal

Legyen-e házi feladat az alsó tagozatos tanulók számára az Élménysuliban?

Régóta megosztja a pedagógustársadalmat, oktatáskutatókat és szülőket a házi feladat kérdése. Egyesek szerint csak még jobban leterheli az iskolából amúgy is fáradtan hazatérő gyermekeket, míg mások szerint segít frissen tartani, rögzíteni a megszerzett tudást. Természetesen a Komplex Alapprogram (KAP) kidolgozása során is foglalkoztunk a házi feladatok tematikájával, mostani cikkünkben ennek járunk utána.

Hírek központi oldal

Játékos tanulás a Komplex Alapprogramban

A játékos tanulás, más néven a gamifikáció fontos eleme – mondhatni központi motívuma – nemcsak a Logikaalapú alprogramnak, de a teljes Komplex Alapprogramnak is. A Huizinga-féle Homo Ludens elképzelés a tanulásra is alkalmazható, sőt bizonyított, hogy a játék során elsajátított tudáselemek jobban beépülnek agyunkba. Jelen írásunkban a játékos tanulás melletti érveket foglaljuk össze.

Hírek központi oldal

Ízelítő az Életgyakorlat-alapú alprogram módszertanából

Az Életgyakorlat-alapú alprogram, céljának megfelelően – a tanulók ön- és közösségfejlesztésére – a tanulói aktivitásra építve a napi programba illesztve ajánl csoportfoglalkozásokat, tanórai foglalkozásokat, amelyek igazodnak a tanulói, szülői igényekhez, a helyi szokásokhoz, az iskola lehetőségeihez, és hozzájárul a tanulók közötti esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez és a tanulási eredményességhez.

Hírek központi oldal

Szociális készségfejlesztés a „Te órád” keretében

A Komplex Alapprogramban a „Te órád” keretében elsődleges célunk a tanulók szociális-emocionális képességének fejlesztése. Ez többféle módon is megvalósulhat, mostani cikkünkben ezt a témát járjuk körül.