A KAP motorja: a képzések

Folyamatosan zajlik a Komplex Alapprogramhoz (KAP) csatlakozott iskolák pedagógusainak felkészítése, főként képzésekkel és további szakmai támogatással. A felkészítésen átesett pedagógusok munkáját emellett kiadványokkal és oktatási segédanyagokkal, valamint egy Szakmai Támogatórendszerrel (SZTR) is segíti a program. De pontosan miről is van szó?

A képzések

A program alapját jelentik az összesen 120 órás pedagógus-továbbképzések. Ez egy négy modulból álló, egyenként 30 órás programot foglal magában, ebből is 20 kontaktórával, további 10 óra pedig távoktatásos formában történik. Ezek során tehát mind az elméleti, mind a gyakorlati felkészítés megvalósul. Témájukat tekintve kötelezőnek számít a KAP koncepciójának, illetve a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégiájának elsajátítása. Ezeken felül minden pedagógusnak további két alprogrami képzést is el kell végeznie. A résztvevők minden 30 órás egység elvégzéséről tanúsítványt kapnak.

Részvétel a képzéseken

Jelenleg főként olyan pedagógusok képzése történik, akiknek az intézményei (a Klebelsberg Központhoz tartozókon túl több egyházi fenntartású iskola is) már csatlakoztak a programhoz. A képzést tavaly ősszel az Eszterházy Károly Egyetem már pedagógusdiplomával rendelkező hallgatóinak is meghirdették, akikről azonban még nem minden esetben tudható, hogy milyen intézménybe kerülnek majd. A hosszabb távú tervek között szerepel, hogy a későbbiekben más intézmények pedagógusaival is bővítsék a kört.

Miért előnyös az itt megszerzett tudás?

Azért, mert a képzések során olyan szemléletmódot sajátíthat el a pedagógus, amely bármely intézménytípusban segítheti a munkáját, az egyes modulok intézménytől függetlenül, jelenlegi formájukban is kiválóan alkalmazhatók.

Kik oktatják a résztvevőket?

Főként olyan szakemberek – többnyire gyakorlóiskolai pedagógusok és egyetemi oktatók –, akik részt vettek a különböző alprogramok kidolgozásában is, illetve különböző tananyagokat és egyéb segédleteket dolgoztak ki. A képzői bázis folyamatosan bővül az újonnan csatlakozott iskolák tanáraival, tanítóival is, értelemszerűen azután, hogy az érintett pedagógusok is elvégezték a képzők képzését.

Az eddigi tapasztalatokról

A már csatlakozott iskolák és pedagógusaik természetesnek tartották a programhoz kapcsolódó képzés elvégzését, nyitottak voltak az újabb ismeretek elsajátítására, sőt, az esetek 80 százalékában a teljes tantestület részt vett a képzésben. A visszajelzések alapján azért, hogy minél kevésbé legyen megterhelő a pedagógusok számára, a képzéseket a szervezők igyekeznek az adott intézményben megtartani, hasonlóan az alprogrami képzésekhez.

A visszajelzések alapján elmondható, hogy igazán pozitív fogadtatásra talált a kezdeményezés a pedagógusok körében, olyan eset is előfordult, hogy a képzést és a képzőt egymásnak ajánlották az egyes intézmények. Legnépszerűbbnek a Digitális alapú alprogram, illetve a Testmozgásalapú alprogram bizonyultak, ami nem meglepő, tekintve a kormányzat által is kiemelten kezelt Digitális Oktatási Stratégiát, illetve mindennapos testnevelést. Ennek ellenére a képzési arány kiegyenlített, hiszen cél volt, hogy a részt vevő intézmények pedagógusai minden alprogramhoz kapcsolódó képzést végezzenek el, komplex képet kapjanak a programról.

További segítség

A KAP-képzések elvégzése után nyújthat konkrét és gyakorlati támogatást akár újonnan felmerülő problémák megoldásában is a Szakmai Támogatórendszer (SZTR), valamint az elérhető kiadványok és oktatási segédanyagok, de további hasznos segítséget jelent az érdeklődőknek a világhálón elérhető Tudástár (tudastar.komplexalapprogram.hu) is.