Csoportmunka, éljen! De hogyan alakítsunk csoportokat?

A Komplex Alapprogram alapvető módszertana a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban. A módszer egyik központi eleme, hogy a diákok kis csoportokat alkotnak, abban közösen tevékenykednek, különböző tisztségeket látnak el a csoporton belül, és a csoport munkáját végül közösen prezentálják a többieknek. De hogyan alakítsunk gyorsan, ötletesen csoportokat? Milyen játékok lehetnek ebben hasznosak számunkra?

Csoportok alakításakor több szempontot kell figyelembe venni, de a legfontosabb az, hogy közösségépítő vagy tanítási céljainknak megfelelően döntsünk arról, miképpen alakítjuk ki a csoportokat. Például, a véletlenszerű csoportalakítás jó lehet egy ismerkedési szakaszban, ha azt szeretnénk, hogy minél gazdagabb kapcsolatrendszer alakuljon ki a résztvevők, a diákok között. Ugyanakkor arra is alkalmasak a csoportok, hogy ha egy közösségben konfliktusok merültek fel, és ezek megoldását játékos módszerekkel szeretnénk elősegíteni.

Például a Tanulj Másképp Műhely remek tippeket ad csoportalakításra. Most az ő ötleteikből szemezgetünk.

Madzagoló

Vágj fel fonalat vagy madzagot otthon kb. 50 cm centisre! Annyi darab madzagra lesz szükséged, ahány diákod van, osztva kettővel. Tehát pl. egy 30 fős osztályban 15 db madzagod legyen! Fogd össze a madzagokat középen és hagyd lelógni őket kétoldalt! Álljatok körbe a csoporttal! Nyújtsd előre a kezed és kérd meg a diákokat, hogy mindenki fogjon meg erősen egy-egy madzagvéget! Engedd el a kupacot, és íme: ott állnak a párok, egy-egy madzaggal a kezükben, amit két oldalról fognak!

Puzzle

Készítsünk elő képeket, amelyeket négy (5) részre vágunk fel. Annyi képünk legyen, ahány csoportunk lesz! A képdarabokat szórjuk a padlóra! A gyerekek sétálgatva válasszanak maguknak egy-egy darabot, majd némán keressék meg csoporttársaikat, akikkel közösen kirajzolódik a kép! A képet köthetjük az óránkhoz.

Közös mondat

Előkészítés: Az aznapi témának megfelelően írjunk fel mondatokat, állításokat, szabályokat, stb. Mondatainkat 4-5 darabra vágjuk, és egy padra szórjuk vagy kiosztjuk, a tanulók megkeresik az összetartozó részeket és úgy alkotnak csoportot. Csakúgy, mint a Puzzle-módszernél, a mondatrészek kiosztása lehet véletlenszerű és tudatos is.

Téliek és nyáriak

Álljon fel mindenki. Kérd meg a gyerekeket, hogy születési hónapjuk alapján rendeződjenek négy csoportba: az egyikbe a tavaszi, a másikba a nyári, a harmadikba a téli, a negyedikbe pedig az őszi gyerekek. A meglévő négy csoportot tovább is oszthatod pl. aszerint, hogy ki született 15-e után és előtt.

Számozás: a leggyorsabb csoportalakítási módszer

A leggyorsabb, ha a résztvevőket sorban beszámozzuk 1-től 5-ig, és határozottan rájuk mutatunk. Annyi számot adunk, ahány csoportot szeretnénk: mi most 20 fős csoporttal számolunk, ahol négyfős csoportokat szeretnénk. Ezután az egyesek egy csoportot, a kettesek egy másikat stb. alkotnak gyors helycserével.

Színes cetlik

A diákokat körbeállítjuk és 6-8 féle színből (csoportlétszámtól függően) színes post it cetliket ragasztunk a hátukra. A saját színüket nem látják, csak a többiekét. A nagycsoport feladata hang nélkül kiscsoportokba rendeződni. A játék az együttműködést is fejleszti, hiszen a csapatoknak rá kell jönniük, hogy csak a többi csoport segítségével boldogulnak.

Tigrisek és elefántok

Készítsünk elő állatos képeket! Lehet az állatok között felnőtt és kölyök példány, egy állatfajból legyen legalább 4-5 (ahány fős csoportokat szeretnénk). A gyerekek az állatok hangját utánozzák, és úgy keresik meg párjukat/csapatukat.