DFHT! – Micsoda?

Lehetne akár a Derűsen, Frissen, Helyesen, Találékonyan szavakból összeállított betűsző is. Bár ezek közül mindegyik fogalom jellemző a Komplex Alapprogramra, itt nem erről van szó. Talán már sokan jól tudják, hogy a DFHT = Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban. Nézzük meg kicsit közelebbről a KAP egyik legfontosabb módszertanát!

Differenciált

Differenciált, azaz nem konformista, nem ugyanaz mindenkinek. Pontosan arról szól, hogy nem kell minden diákra ráhúzni ugyanazt a skatulyát, nem kell „levágni a szárnyaikat”, hogy egyformák legyenek. Minden gyerek egyéni szinten áll képességek és ismeretek terén, más motivációkkal rendelkezik, így az elképzelés az, hogy mindenkinek a neki legjobban megfelelő, az őt legjobban fejlesztő feladatokat kell adni. Ez nyilván nem magától értetődő a pedagógus számára, de a Komplex Alapprogram szakmai anyagai minden támogatást és segédanyagot, felkészítést megadnak hozzá a nyitott tanároknak.

Fejlesztés

Fejlesztés, a szó legnemesebb értelmében. A felnőtt életben, a munka világában legfontosabb kulcskompetenciákat az iskolában, társaik között szükséges, hogy kifejlesszék a diákok. Ilyen például a logikus gondolkodás, a csapatban való munka, a kooperáció, az érzelmi intelligencia, vagy akár a tanulás képessége. A pedagógus mintegy mentor szerepben segít a diákoknak, hogy kibontakoztathassák képességeiket.

Heterogén

Heterogén mint a kémia órákról jól ismert kifejezés, a homogén ellentéte, azaz kevert. Gyakorlatilag a legtöbb osztály, vagy tanulócsoport ilyen, vannak benne fejlettebb képességekkel rendelkező diákok, és olyanok is, akik kissé le vannak maradva a többiekhez képest. Vannak extrovertáltak és introvertáltak, szuperérzékenyek és dicséretfüggők és még sorolhatnánk, nem is beszélve például a fiú-lány különbségekről.

Tanulócsoportban

A Komplex Alapprogram szakmai elve, hogy nem egyénileg kell fejleszteni a gyerekeket, hanem az osztályközösségben, egy tanulócsoportban, ahol a gyerekek a kooperatív, páros vagy csoportos munkák során egymástól is tanulhatnak. Ez annak a diáknak is kedvező, aki segít a másiknak, mert élményt KAP (sic!) azáltal, hogy ő taníthatott meg valamit, de sokszor a megsegített osztálytársnak is jó, mert kortársa talán úgy tudja elmondani neki a lényeget, hogy ő is könnyebben megérti, miről van szó. A diákok egymást is jobb teljesítményre sarkallhatják, valamint az osztályközösség is fejlődik attól, ha valóban élménnyé válik a tanulás.

Célunk, hogy a DFHT (módszertana) ne maradjon meg egy betűszónak, hanem váljon valós, kipróbált, bevett pedagógiai gyakorlattá, mellyel nagy eredményeket érhetünk el a lemaradók felzárkóztatásában és a tehetségek fejlesztésében. Ha pedig szakmai nyelven, de röviden szeretnénk pontosan megtudni, hogy mit gondol a Komplex Alapprogram a DFHT-ról, akkor ezt mindenképpen olvassuk el: https://erdeklodoknek.komplexalapprogram.hu/hu/c/projektrol/dfht