Fókuszban a kooperatív tanulási technikák

A kooperatív tanulási forma alapvetően a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik, de szerepet játszik a tanulók intellektuális képességeinek, valamint a szociális- és együttműködési képességeinek kialakulásában és fejlődésében is. Ezúttal pár feladatot is összegyűjtöttünk, melyek mind-mind a kooperációt erősíthetik.

A kooperáció nem azt jelenti, hogy a tanulók csoportokba rendeződnek, és a saját feladatukkal foglalkoznak. A hangsúly a közös munkán, az együttműködésen van. A szociális készségek területén képzetlen tanulók nem tudnak együttműködni, ezért nekik külön meg kell tanítani azokat a technikákat, melyek a közös feladatvégzéshez szükségesek. A csoportok általában heterogének, ezért a gyengébben teljesítő tanulók esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek pedig tanítva tanulhatnak, így tudásuk mélyebbé válik. A diákok a feladatok során megtanulják, hogyan viszonyuljanak egymáshoz, ami növeli önbizalmukat, erősíti kritikai érzéküket, elősegíti a szocializációt. Ez a Komplex Alapprogram egyik célkitűzése is.

Csoportkialakítás módszerei

Keresed a párját

Csoportok kialakítására alkalmas játékos módszer. Egy képet 2-4 részre vágunk (ahányan lesznek a csoportban). Annyi képet vágunk fel, ahány csoportot szeretnénk. A képdarabok szétosztása után mindenki megkeresi az összeilleszthető részeket. Így kialakulnak a csoportok. Az összetartozás lehet véletlenszerű, de irányított is. A képek témája utalhat az elkövetkezendő feladatra is.

Kettős kör módszer

Csoportépítésre alkalmas módszer, de egyben memória- és figyelemfejlesztő is. A diákok egy külső és egy belső körbe állnak. Szembefordulnak egymással, majd körbesétálnak. Megállás után néhány információt közölnek magukról a velük éppen szemben álló társukkal (pl. név, születési dátum, kedvenc könyv stb.). A játék végén kiderül, hogy kinek hány adatot sikerült megjegyezni.

Új ismeretek elsajátítását és a bevésést segítő módszerek

Három megy, egy marad módszer

Csoportmegbeszéléssel, színes korongok használatával a diákok feldolgoznak egy témát. Egymás tudását ellenőrzik. Ezután hárman a csoportból helyet cserélnek egy másik csoport három tagjával. A helyben maradó diák ismerteti a csoport megoldását, véleményét a „vendégekkel”. Utána mindenki visszamegy a helyére, és elemzik a hallottakat. A módszer a kommunikáció fejlesztésére alkalmas, elsősorban a helyben maradó diák szempontjából.

Add tovább a mozdulatot! (Trópusi eső)

A csoporttagok körben állnak vagy ülnek. Az egyik tag mutat egy mozdulatot, a többiek sorban leutánozzák. Egyszerre több mozdulatsor is indítható. Ez a feladat fejleszti a megfigyelő- és utánzó képességet. Nem utolsó sorban jó hangulatot, mulatságos helyzeteket teremt, ahogyan az az alábbi videóból is kiderül.

Rajzolás párban

Mindenki kap egy rajzlapot, mit egymás mellé tesznek. Úgy kell a rajzot elkészíteni, hogy annak egyik fele az egyik, másik fele a másik rajzlapra essen. Akkor jó igazán, ha az alkotás egynek tűnik. A munka során állandó egyeztetésre van szükség (szín, téma, harmónia stb.). Például a ház (vagy a kert) egyik fele az egyik, másik fele a másik papíron van.