Készül a Komplex Alapprogram Koncepciója

Egy szakmai konszenzuson nyugvó koncepció az alapja, a Komplex Alapprogram célkitűzéseinek megvalósításához, valamint a korai iskolai lemorzsolódás visszaszorításához – hangzott el a Szilvásváradon szervezett konferencián. A programot kidolgozó, különböző területekről érkező szakemberek három napot szántak arra, hogy meghatározzák a következő egy-két hónap feladatait és közös nevezőre jussanak az alapelvek és fejlesztési irányok lefektetésében.

Különböző tapasztalattal rendelkező, különböző korú és végzettségű szakemberek találkoztak Szilvásváradon, hogy egy konkrét, megvalósítható, a mindennapi életben eredményesen alkalmazható tudásrendszert fektessenek le – hangzott el a konferenciát útjára indító workshopon. Az ideális pedagógus természetesen gyermekközpontú, nem dobja sutba korábbi tapasztalatait, ugyanakkor nyitott az újra – így fogalmaztak a részt vevők. Adaptív pedagógusokra van szükség, akik az egyéni sajátosságokra és szükségletekre oda tudnak figyelni. Ha ezt megkapja minden gyermek, akkor meg tudnak maradni az iskolapadban. 

„Minden gyermek érkezik valahonnan és hazamegy valahová.”- hangzott el. Így tehát a korai iskolaelhagyást nem kizárólag pedagógiai, hanem szociológiai kérdésként is kezelni kell a sikeres beavatkozás érdekében. Szó esett arról is, hogy a lemorzsolódást két szinten érdemes vizsgálni: az elsőtől negyedik osztályos kisgyermekek és a középiskolás korosztály vonatkozásában, hiszen különbözőek lehetnek az iskolaelhagyás okai. 

A most kidolgozott alapelvek és a koncepció alapján készül el az a módszertani kézikönyv, amit aztán a későbbiek során a program más munkacsoportjai is használni tudnak, arra építik az alprogramok tartalmait. A többi munkacsoport pedig ehhez hozzáteszi saját specialitását, így lesz teljes a kép – ebben egyet értett a konferencián részt vevő több mint harminc szakember. Augusztus végére célul tűzték ki az egyeztetésen, hogy elkészül a Komplex Alapprogram Koncepciójának első verziója, mely áthatja az egész programot és meghatározza, mi a célja, filozófiája, gyermekképe, tanárképe egy, a Komplex Alapprogram alapján működő iskolának.