Megalakultak a tanítói és tanári kézikönyvek munkacsoportok

A konzorciumi partnerek által delegált szakemberek részvételével jöttek létre azok a munkacsoportok, akik a pedagógusok számára nagy segítséget nyújtó, magas szakmai színvonalú módszertani kézikönyv kidolgozásában vesznek részt. A június 21-én megrendezett workshop keretében ennek részleteit egyeztették a munkacsoport tagjai.

A Komplex Alapprogram pályázat keretében 10 alsó és 16 felső tagozatos, tantárgyspecifikus kiadvány készül, melyekben tematikus tervek, kidolgozott óratervek és változatos feladatbankok segítik az élményszerű, ugyanakkor a differenciált fejlesztést előtérbe helyező tanórák megtartását. A munkafüzetek kidolgozása szakmódszertanos kollégák bevonásával történik és fontos szerepet kapnak benne a pedagógusok önreflexióját segítő kérdések is. 

A cél, hogy olyan feladatokkal dolgozzanak az iskolában, melyek hatására javul az órai magatartás, valamint megszűnik az tanulók motiválatlansága, így hatékonyabban valósulhat meg a hátránykompenzáció valamint a tehetséggondozás.