Módszertani központ alakult az Eszterházy Károly Egyetemen

„A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben, a pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében, az Európai Unió által 9.86 milliárd forinttal támogatott pályázati program keretében, az Eszterházy Károly Egyetemen működő Pedagógusképző Központ részeként alakult meg a Komplex Alapprogram – Országos Pedagógusképző és -továbbképző és Központ

A Komplex Alapprogram legfőbb célja az, hogy a köznevelési intézményekben folyó oktatás élményközpontúvá váljon a diákok számára, és javuljon a végzettség nélküli iskolaelhagyás aránya. A cél az, hogy a fejlesztés során megszülető tartalom megfelelő módszertani és gyakorlati segítséget nyújtson a tanítók és az általános iskolai tanárok számára ahhoz, hogy a szociokulturális és tudás szempontjából is rendkívül heterogén tanulócsoportokon belül kezelni tudják a különbségeket. A program a tanulók differenciált fejlesztésére valamint öt (digitális, logika, művészet, testmozgás, életgyakorlat alapú) iskolafejlesztő módszerre épül. 2020 szeptemberéig 1500 alapfokú köznevelési intézmény vezeti be a Komplex Alapprogramot első körben alsó tagozaton, majd a későbbiekben felmenő rendszerben az 5-8. évfolyamon is. A program során várhatóan 35 000 pedagógus részesül a korszerű iskolafejlesztő módszereket elsajátítandó továbbképzésben.

Az Országos Központ kiemelt feladata – a konzorciumi partnerekkel együttműködve – többek között a programban résztvevő iskolák kiválasztása, a pedagógus továbbképzési programok kidolgozásának koordinálása, azok akkreditáltatása, és a továbbképzések, kapcsolódó konferenciák megszervezése és lebonyolítása. A felsőfokú pedagógusképzés tartalmi-módszertani megújítását megcélozva az Országos Központ koordinálja azt a munkát is, amely a Komplex Alapprogram módszereit integrálja a pedagógusképzés rendszerébe.

A Központ hatáskörébe tartozik a Komplex Alapprogram bevezetéséhez kapcsolódó szaktanácsadói rendszer kidolgozása, és működtetése, programban résztvevő intézmények folyamatos nyomon követése, azok akkreditálása miként a projekt és az azon belül megvalósuló képzések minőségbiztosítása is