Szakmai vezetői és projektmenedzsmenti workshop

Kihelyezett projektértekezletet tartott a Komplex Alapprogram szakmai vezetői testülete augusztus 16-17-én, Kóspallagon.

A konferencia első napján Varga Szabolcs projektmenedzser tájékoztatta a konzorciumi partnerek képviselőit többek közt arról, hogy elkezdődtek a pályázat megvalósítását segítő eszközbeszerzések, lassan végleges formát ölt a projekt arculata, valamint elkészült és már csak jóváhagyásra vár az a kommunikációs kézikönyv, mely az eredmények publikálásának módjában nyújt majd segítséget.

Király Roland informatikai csoportvezető, azokról az informatikai fejlesztésekről számolt be, melyek nagyban megkönnyítik majd a kollégák közötti kommunikációt, valamint jelentősen egyszerűsítik a  dokumentumkezelést, a feladatok végrehajtásának folyamatos követését.

Az értekezlet egyik kiemelt témája volt Dr. Révész László szakmai vezető előadásában, a pályázat során megvalósítandó feladatok jövő év végéig történő pontosítása, melybe olyan fontos mérföldkövek tartoznak bele, mint az alapelvek véglegesítése, az alprogramok koncepcióinak kialakítása, a pedagógus továbbképzések kidolgozása és nem utolsó sorban a 100 pilot iskola kiválasztása, programba történő bevonása ahol 2018. szeptemberétől már működik a Komplex Alapprogram. Ennek célja a fejlesztés kipróbálása a iskolai körülmények között. A résztvevő szakemberek között kialakult eszmecsere során az egyik legfontosabb kérdés, az oktatási intézmények vezetőinek meggyőzése volt. Véleményük szerint ugyanis ahhoz, hogy a program sikerrel működjön az általános iskolákban elengedhetetlenül fontos az elkötelezett, a Komplex Alapprogram filozófiáját magukénak valló, a projekt koncepcióját jól ismerő tantestület. Épp ezért célul tűzték ki az érintett intézményvezetők mielőbbi tájékoztatását a programmal, annak főbb célkitűzéseivel kapcsolatban.

A rendezvény kiváló lehetőséget biztosított, hogy az alprogram – és munkacsoport vezetők is beszámoljanak az általuk eddig elvégzett munka eredményéről. A szakmai team-ek között rendszeresek a személyes és a virtuális térben történő megbeszélések, több közös iskolalátogatáson vettek részt, az ország számos oktatási intézményében. Szép számmal készülnek a munkaanyagok, nagy hangsúlyt fektetve a módszertani kidolgozottságra, a terület jó gyakorlatainak összegyűjtésére, a pedagógus továbbképzési anyagok akkreditálásának előkészítésére.

A projekt keretében, az Eszterházy Károly Egyetem szervezeti egységeként jön létre a közel jövőben az az Országos Pedagógus Továbbképző Központ, melynek feladata, a Komplex Alapprogramot bevezető iskolák pedagógusainak felkészítése, illetve a képzések koordinálása lesz. Dr. Dancsó Tünde, a téma előadója elmondta: hét, 30 órás továbbképzési programot készítenek elő, melyek megfelelő arányban nyújtanak módszertani és gyakorlati segítséget az oktatók számára. Az egri Országos Központ mellett, a partnerintézmények székhelyein a régiós- és képzési központok alakulnak, így biztosítva a hálózatos működést és az országos lefedettséget.