„Szakmailag megújultunk, amit tanultunk, lassan kezd beérni”

2019. április 2-án Tarnazsadányban folytatódott a Komplex Alapprogram roadshowja, mely során halmozottan hátrányos helyzetű régiókba látogatnak el kollégáink. Ezúttal Szécsi Gyulánét, a tarnazsadányi általános iskola igazgató-helyettesét kérdeztük intézményükről, a Komplex Alapprogramhoz való csatlakozásukról, illetve az eddigi tapasztalatokról.

Mit kell tudnunk az iskoláról? Kérem röviden mutassa be az intézményt!

Intézményünk az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolája, Heves megyében a leghátrányosabb helyzetű térségekhez tartozik. Az iskola Tarnazsadány község Önkormányzatának irányítása alá tartozott 2012 decemberéig. 2013. január 1-től a Klebelsberg Központ Hevesi Tankerületéhez kerültünk, majd 2017. január 1-től az Egri Tankerületi Központ vette át működtetésünket. Nyolc évfolyammal működő általános iskola vagyunk, évfolyamonként 1-1 csoporttal. Jelenleg 133 tanulónk van, akik mindannyian halmozottan hátrányos helyzetűek. Az intézménybe járó tanulók valamennyien a településen élnek. Alsó tagozaton délutánonként napközis foglalkozást tartunk, felső tagozatban pedig tanulószoba működik. Az épület, amelyben az oktatás folyik, azonban folyamatos felújításra szorul. 2016-ban fűtéskorszerűsítés és a kinti mosdó épületének felújítása, majd 2017 januárjában a beltéri ajtók cseréje történt meg. 2018-ban új vizesblokk építésére és a főépület külső nyílászáróinak cseréjére, a tető felújítására és homlokzati hőszigetelésre, valamint belső burkolatok cseréjére került sor. Ezekkel a felújításokkal sokkal kedvezőbb körülmények teremtődtek pedagógusaink mindennapi munkájához és a tanulókat is egy szebb környezet várja. Terveink között szerepel a tornaszobánk tornateremre történő cseréje.

Hol hallottak a Komplex Alapprogramról és miért döntöttek a csatlakozás mellett?

2018 januárjában az Egri Tankerületi Központ egyik igazgatói értekezletén hangzott el először a Komplex Alapprogram bevezetéséről szóló tájékoztató. A program bevezetéséhez két dátum kapcsolódott, a mi intézményünkben végül 2018 szeptemberében indult meg a program. Ezt megelőzően 2018 májusában két továbbképzésen vettek részt a pedagógusaink, ezeken a Komplex Alapprogram Koncepcióját (KAK), valamint a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban módszertanát (DFHT) sajátíthatták el. Ezt követte a nyár folyamán további két alprogrami képzés, kollégáink így a 4 továbbképzésen összesen 120 órán vettek részt.

Hány osztályban és pontosan milyen formában sikerült megvalósítani Önöknél az Élménysulit ezidáig?

A Komplex Alapprogramot 1-4. évfolyamon vezettük be, melynek szerves része a reggeli ráhangolódás, és a délutáni „Te órád”, valamint az alprogrami foglalkozások: a Művészetalapú, a Logikaalapú, az Életgyakorlat-alapú, a Digitális alapú és a Testmozgásalapú alprogramok. Alsós tanulóink szívesen vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. Felső tagozaton DFHT-s – ennek egyik eleme a Komplex Instrukciós Program (KIP) – és komplex órákat tartunk. Az alprogrami foglalkozások majd felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre.

Mit mesélnek a tanulók az órákról?

Tanulói összetételünk és a sok magatartási probléma miatt nyitottak vagyunk az új, innovatív lehetőségekre. Szakmailag megújultunk, amit tanultunk, lassan kezd beérni. Tanulóink szeretik a nyíltvégű feladatokat, mivel több megoldási lehetőséget nyújt számukra. Szeretnek csoportban dolgozni és sikerélményekkel mennek ki a szünetre.