Legfrissebb híreink


Hírek központi oldal

Egy kis segítség a magyar nyelv tanításához

A Tudástárban már jó ideje elérhetőek a Komplex Alapprogram (KAP) tanítói és tanári kézikönyvei, melyek teljes egészében a KAP tanítási elvei mentén készültek. Mostani összeállításunkban a magyar nyelv tanításához adunk pár órai feladatot.

Hírek központi oldal

Gondolatok a tanóra lezárásáról

Biztosan sokan emlékeznek arra az amerikai filmekből ismerős jelenetre, amikor a tanóra végén megszólal a csengő, és a diákok csapot-papot otthagyva felpattannak és kiviharzanak a teremből, miközben a tanár még magyaráz, és utánuk kiabálja a házi feladatot. Nem nevezhető ideálisnak, igaz?

Hírek központi oldal

Pedagógus-továbbképzések és a Képzésszervező rendszer a Komplex Alapprogramban

A Komplex Alapprogram (KAP) pedagógus-továbbképzéseinek célja olyan pedagógusképzési és -továbbképzési tartalmak fejlesztése, amelyek elsajátításával és a pedagógiai gyakorlatban történő elterjesztésével megerősíthető a differenciált, személyközpontú, nyitottságra ösztönző intézményes pedagógiai gyakorlat. Ugyanakkor ez a megközelítés lehetőséget ad arra, hogy a tehetséggondozás is új nézőpontokkal, módszerekkel, jó gyakorlatokkal gazdagodjon.

Hírek központi oldal

Hogyan küzd a Művészetalapú alprogram a korai iskolaelhagyás ellen?

A Komplex Alapprogram (KAP) egyik fontos célja a pedagógiai módszertan megújítása mellett, hogy a program bevezetésének hatására csökkenjen a korai iskolaelhagyók száma. Számos dolog, körülmény állhat a végzettség nélküli iskolaelhagyás hátterében, melyekre a KAP alprogrami tematikái, többek között a Művészetalapú alprogram, megkísérelnek válaszokat adni.

Hírek központi oldal

Legyen-e házi feladat az alsó tagozatos tanulók számára az Élménysuliban?

Régóta megosztja a pedagógustársadalmat, oktatáskutatókat és szülőket a házi feladat kérdése. Egyesek szerint csak még jobban leterheli az iskolából amúgy is fáradtan hazatérő gyermekeket, míg mások szerint segít frissen tartani, rögzíteni a megszerzett tudást. Természetesen a Komplex Alapprogram (KAP) kidolgozása során is foglalkoztunk a házi feladatok tematikájával, mostani cikkünkben ennek járunk utána.