Legfrissebb híreink


Hírek központi oldal

Játékos tanulás a Komplex Alapprogramban

A játékos tanulás, más néven a gamifikáció fontos eleme – mondhatni központi motívuma – nemcsak a Logikaalapú alprogramnak, de a teljes Komplex Alapprogramnak is. A Huizinga-féle Homo Ludens elképzelés a tanulásra is alkalmazható, sőt bizonyított, hogy a játék során elsajátított tudáselemek jobban beépülnek agyunkba. Jelen írásunkban a játékos tanulás melletti érveket foglaljuk össze.

Hírek központi oldal

Ízelítő az Életgyakorlat-alapú alprogram módszertanából

Az Életgyakorlat-alapú alprogram, céljának megfelelően – a tanulók ön- és közösségfejlesztésére – a tanulói aktivitásra építve a napi programba illesztve ajánl csoportfoglalkozásokat, tanórai foglalkozásokat, amelyek igazodnak a tanulói, szülői igényekhez, a helyi szokásokhoz, az iskola lehetőségeihez, és hozzájárul a tanulók közötti esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez és a tanulási eredményességhez.

Hírek központi oldal

Szociális készségfejlesztés a „Te órád” keretében

A Komplex Alapprogramban a „Te órád” keretében elsődleges célunk a tanulók szociális-emocionális képességének fejlesztése. Ez többféle módon is megvalósulhat, mostani cikkünkben ezt a témát járjuk körül.

Hírek központi oldal

A Komplex Alapprogram bevezetése az iskolában

Gondolkodik, hogy intézményükben bevezessék-e a Komplex Alapprogramot? Valahonnan hallott a programról, de nem tudja, pontosan milyen feltételeket kell ehhez teljesíteni? Amennyiben igen, mindenképp érdemes elolvasnia cikkünket!

Hírek központi oldal

Így is lehet kezdeni a tanítási napot!

A Komplex Alapprogram (KAP) iskolai bevezetésének egyik fontos eleme, hogy a tanítási napot ráhangolódó foglalkozással kezdik a diákok. Miben áll ennek a pedagógiai haszna? Hogyan kell elképzelni egy ilyen foglalkozást?